{{n.titel}}

Kamerkoor Camera Nova

Concert op 8 april j.l.

Concert 8 april

Het concert ligt alweer achter ons. We kijken er met veel plezier op terug. We werden verrast door het hoge aantal bezoekers, de zaal was helemaal vol. Dat het concert zeer gewaardeerd werd bleek wel na afloop toen we alle aanwezigen uitnodigden om wat met elkaar te drinken. Bedankt voor jullie hartverwarmende reacties en complimenten!

Voor degenen die er niet bij waren: het concert was op zaterdagmiddag 8 april j.l. in de Marcuskerk in Leusden. Daar brachten we onder begeleiding van orgel, cello, viool en hobo twee Coronation Anthems van Händel ten gehore. Ook stonden drie werken van Henry Purcell op het programma.

Wie we zijn

Camera Nova is een kamerkoor in Leusden, dat is opgericht in mei 2014 en momenteel bestaat uit 24 leden. We zingen uit het klassieke kamerkoorrepertoire van de Renaissance tot heden, a capella maar ook instrumentaal begeleid.

Het koor werkt wekelijks onder leiding van Hans Hofland in de aula van het Kunstgebouw in Leusden.

Hans Hofland begon zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in Tilburg. Hij was medeoprichter van een kamerkoor in Nijmegen waarvan hij meer dan twintig jaar dirigent was. In de loop van die jaren heeft Hans met dit koor een breed repertoire opgebouwd.

Wat we doen

We komen elke week op de woensdagavond bij elkaar in het Kunstgebouw in Leusden, om te repeteren onder leiding van onze deskundige dirigent.

De composities die we instuderen komen uit een breed kamerkoorrepertoire van de renaissance tot heden. We hebben een repertoire-commissie die zich bezighoudt met de keuze daarvan.

Het koor geeft jaarlijks een concert in de kersttijd. Daarnaast bereiden we een concert voor rond een thema, muzikaal of anderszins, dat op een passend tijdstip kan worden uitgevoerd.

Voorbeelden

Hierbij enkele video's om aan te geven waar we mee bezig zijn. De opnamen zijn niet van ons koor, maar we werken er aan om het net zo mooi te kunnen.

Van ons optreden in de Ansfriduskerk op 9 december 2015 is informatie en beeldmateriaal beschikbaar.

Nieuwe leden: er is plaats voor enkele mannenstemmen en voor 2 hoge sopranen

Requiem Fauré

We hebben grootse plannen! We gaan in 2017 beginnen met het Requiem van Fauré, een uitdagend stuk, waar we best wel wat voor zullen moeten doen! Om het stuk goed tot zijn recht te laten komen, zou het fijn zijn als er bij de mannen versterking komt.

Ook is er nu plaats voor twee hoge sopranen.

De bassen, tenoren en hoge sopranen die overwegen om met ons mee te zingen, willen we graag uitnodigen om een keer een repetitie bij te wonen om zo een indruk te krijgen van het koor.

Camera Nova in de pers

Camera Nova in de pers In de "Leusden Nu" van 24 september 2014 is op blz 16 een mooi artikel over ons geplaatst, met een interview met onze dirigent. Lees hier het interview.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd dan ben je van harte welkom om een repetitie bij te wonen.

Wij repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Kunstgebouw Leusden, Eikenlaan 1 in Leusden.

Meld je vooraf aan bij {{secr_email}} dan leggen we de muziek voor je klaar.

Na een eerste positieve indruk maken we graag verder kennis met je. De contributie bedraagt € 20 p/m (12 x per jaar) en wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering.

Contactpersoon:
Hans Hofland (dirigent)
telefoon: 033-4951893
of e-mail naar {{info_email}}

Van 8 juli tot 20 augustus 2017 zijn we met vakantie.

Voor alten is er een wachtlijst.

Contact

We zijn per e-mail te bereiken via {{info_email}}.

Kamerkoor Camera Nova is ingeschreven bij Kamer van Koophandel
KVK-nummer: 66396409

Rekeningnummer: NL74 BUNQ 2290 4040 55
t.n.v. Kamerkoor Camera Nova