Terug naar Home

Camera Nova in de pers: interview met dirigent Hans Hofland

Op 24 september 2014 verscheen een artikel over ons koor met een interessant interview met de dirigent.

De dirigent van Camera Nova, Hans Hofland, heeft een ruime ervaring met koordirectie. Zijn muzikale opleiding begon hij aan het conservatorium in Tilburg en hij dirigeerde onder meer ruim twintig jaar een kamerkoor in Nijmegen, waarbij een hoge kwaliteit voorop stond. Reden genoeg om nader met hem kennis te maken.

Wat was indertijd je drijfveer om naar het conservatorium te gaan?
Tegenover mijn ouderlijk huis stond een kloosterkerk en daar kwam ik tijdens mijn jeugd vrijwel iedere dag. Met andere woorden: de Gregoriaanse muziek is me met de paplepel ingegoten! In die kerk raakte ik echter ook vertrouwd met de orgelmuziek van Bach en César Franck en met meerstemmige koorwerken. En al deze soorten muziek raakten iets in me.
Maar dat heeft niet geleid tot een studie kerkmuziek of koordirectie.
Ik wilde eerst vooral piano spelen, en dan met name Bach en Chopin. En met dat idee ben ik aan mijn muziekstudie begonnen. Maar op zekere dag werd ik gevraagd om voor een jongerenkoor te gaan staan, en vanaf het moment dat ik met dat koor aan de slag ging, heeft het werken met koren me niet meer losgelaten. Vervolgens heb ik in 1982 samen met een aantal anderen een kamerkoor opgericht en hiervan ben ik tot 2002 dirigent geweest. Dat koor heeft in die twintig jaar een groot en uiteenlopend repertoire opgebouwd. In die periode heb ik besloten om terug te gaan naar het conservatorium om mij het ambacht van koorleider eigen te maken.
Had je toen een muzikale voorkeur wat betreft koormuziek?
Die had en die heb ik natuurlijk nog steeds. Maar het repertoire van een koor moet vooral bij de groep passen. Daarom gaat de zoektocht naar mooie muziek die past bij de klank van een koor ook alsmaar door. Het repertoire van het koor in Nijmegen omvatte uiteindelijk composities van Schütz, Monteverdi en Bach, via werken uit de klassieke periode en de romantiek tot Messiaen aan toe. En tijdens het zoeken naar muzikale ideeën kwam ik ook in aanraking met mensen als Philippe Herreweghe en koren als het Nederlands kamerkoor, het King’s College Choir en de Nederlandse Bachvereniging. Deze ontmoetingen zijn ook van grote invloed geweest op mijn muzikale vorming.
Nu sta je opnieuw voor een groep zangers. Wat zijn je plannen?
In eerste instantie wil ik werken aan een mooie koorklank. De groep heeft nog niet de bezetting die ons voor ogen staat maar die bezetting bepaalt natuurlijk voornamelijk wat we kunnen realiseren van onze plannen. Daarom nodigen we enthousiaste zangers en zangeressen van harte uit om eens te komen luisteren. Voor alten hebben we op dit moment een wachtlijst, voor alle overige stemmen (sopraan, tenor en bas) is nog plaats. Rond kerstmis willen we ons eerste concert geven, en daarnaast willen we een concert voorbereiden rond een thema of een muzikale rode draad. Maar voor nu is van belang dat we een goed koor worden en daarmee zijn we zeker op de goede weg.